Privacyverklaring

PN-Servicediensten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PN-Servicediensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PN-Servicediensten verstrekt. PN-Servicediensten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mail adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw adres / plaatsnaam

Waarom PN-Servicediensten gegevens nodig heeft

PN-Servicediensten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan PN-Servicediensten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang PN-Servicediensten gegevens bewaart

PN-Servicediensten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

PN-Servicediensten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van PN-Servicediensten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. PN-Servicediensten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

PN-Servicediensten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van PN-Servicediensten bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan PN-Servicediensten te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PN-Servicediensten heeft hier geen invloed op. PN-Servicediensten heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pn-servicediensten.nl. PN-Servicediensten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

PN-Servicediensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PN-Servicediensten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PN-Servicediensten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PN-Servicediensten op via info@pn-servicediensten.nl. PN-Servicediensten is als volgt te bereiken:

Adres: Platinastraat 38, 7334 BG Apeldoorn
Telefoon: 06 18 42 83 05
E-mailadres: info@pn-servicediensten.nl

Neem contact op met PN-Servicediensten

Ik ben bereikbaar op werkdagen via telefoon, WhatsApp en e-mail.

  • doneF-gassen (Stek) categorie 1 gekwalificeerd
  • doneLid van InstallQ en Techniek Nederland
  • doneLandelijke dekking
  • doneVakpaspoort Techniek